СТРУЧЕН СОРАБОТНИК
Потребни квалификации:
1. Високо образование_област фармација и медицина.
2. Одлично познавање на Англиски јазик
3. Активно користење на MS Office пакетот
4. Возачка дозвола Б-категорија.
Способности и професионални вештини:
1. Одлични комуникациски способности
2. Организираност и одговорност кон доверените работни задачи
3. Посветеност, лојалност и дискреција
4. Преговарачки вештини
5. Ориентираност кон клиенти
6. Способност за индивидуална и тимска работа
7. Динамични, иницијативни и насочени кон резултати.
Одговорности и задачи:
1. Секојдневна посета на лекари и фармацевти
2. Понуда, промоција и презентација на фармацевтски производи
3. Имплементација на маркетинг планови
4. Реализација на зададени цели и задачи
5. Следење и анализа на фармацевтскиот пазар
6. Учество и организирање на стручни собири.
Ве молиме испратете го Вашето CV на следната е-маил адреса: contact@novamed.mk. Само кандидатите кои ги исполнуваат наведените услови ќе бидат повикани на интервју. Сите пристигнати биографии ќе се третираат со максимална доверливост.

 

Доколку сакате да се пријавите за работа надвор од конкурс Ве молиме да го пополните прашалникот и ние ќе ве контактираме кога ќе организираме тестирање за работната позиција за која сте заинтересирани.
Личните податоци ги доставувате доброволно и истите се користат исклучиво во процесот на регрутација и селекција на кандидати за отворените работни позиции во друштвото.

Полињата означени со * се задолжителни