Сите производи на Новамед се оригинални, иновативни и квалитетни производи. Секој поседува благопријатен ефект за подобрување на здравјето. Се произведуват под строга контрола и во согласност со највисоките критериуми, барања и стандарди за квалитет “Добра производна пракса” (GMP).