НОВАМЕД КАМПАЊА  ” СО ПОЧИСТА ПРИРОДА, ВОДА И ВОЗДУХ, ДО ПОДОБРО ПСИХО – ФИЗИЧКО ЗДРАВЈЕ ! “ Со Сара Нова и НЕОЛЕКСАН – НЕЗАМЕНЛИВИОТ ПРИРОДЕН АНТИДЕПРЕСИВ.   Човечноста е во хармонија со природата, водата и воздухот. Взаимна хармонија со многу придобивки за човековото психо-физичко здравје и благосостојба. Чистата животна средина е благодат за нас и.. read more →

НОВАМЕД КАМПАЊА  ” СО ПОЧИСТА ПРИРОДА, ВОДА И ВОЗДУХ, ДО ПОДОБРО ПСИХО – ФИЗИЧКО ЗДРАВЈЕ ! “ Со Сара Нова и НЕОЛЕКСАН – НЕЗАМЕНЛИВИОТ ПРИРОДЕН АНТИДЕПРЕСИВ. Грижа! Што е тоа грижа! Грижа за природата, водата и воздухот! Тоа е љубов. Покажување на љубов кон се што те опкружува. Љубов за по чиста природа, вода и.. read more →

НОВАМЕД КАМПАЊА  ” СО ПОЧИСТА ПРИРОДА, ВОДА И ВОЗДУХ, ДО ПОДОБРО ПСИХО – ФИЗИЧКО ЗДРАВЈЕ ! “ Со Сара Нова и НЕОЛЕКСАН – НЕЗАМЕНЛИВИОТ ПРИРОДЕН АНТИДЕПРЕСИВ.   ГРИЖА ЗА ПРИРОДАТА, ВОДАТА И ВОЗДУХОТ, Е ПРЕКРАСНА ЧОВЕКОВА ОСОБИНА, И Е ПОКАЗАТЕЛ ЗА МЕНТАЛНО ЗДРАВА И ЗРЕЛА ЛИЧНОСТ. “ – Сара Нова       ДЕФИНИТИВНО ”.. read more →