ИЗВЕСТУВАЊЕ

 

ОЧЕКУВАЈТЕ НОВИ СОВРЕМЕНИ ПРОИЗВОДИ И ПРОИЗВОДИ СО ПОДОБРЕНА ПРИРОДНА ФОРМУЛАЦИЈА ЗА ПОДОБРО ЗДРАВЈЕ.

 

 

НОВАМЕД – СО НОВИТЕТИ ЗА ПОДОБРО ЗДРАВЈЕ !

 

 Со Почит,

 Од професионалниот тим на Новамед.