НАШИТЕ ПРОИЗВОДИ МОЖЕТЕ ДА ГИ НАЈДЕТЕ ВО СЛЕДНИВЕ АПТЕКИ :

 

 

КУМАНОВО    
  АПТЕКА ЕУРОФАРМ 1 Бул. Плоштад Нова Југославија бр.2
  АПТЕКА ЕУРОФАРМ 2 Ул. Октомвриска револуција бр.43/1
  АПТЕКА ЕУРОФАРМ 3 Ул. 11 Октомври бр.13
  АПТЕКА ЕУРОФАРМ 5 Ул. Моша Пијаде бр.1-1
     
     
ТЕТОВО    
  АПТЕКА КЕМОФАРМАЦИЈА БОНИ Ул. 29-ти Ноември бр.33 ( спроти болницата во Тетово )
  АПТЕКА КЕМОФАРМАЦИЈА ПЛУС Ул. 29-ти Ноември бр.33 ( спроти болницата во Тетово )
  АПТЕКА ВИТАЛ ФАРМ Ул. Илинденска б.б. ( во близина на Али баба )
     
     
ГОСТИВАР    
  АПТЕКА ЕУРОФАРМ Ул. Мајор Чеде Филиповски бр.16 ( до болницата )
  АПТЕКА КЕНАН ФАРМАЦИЈА Ул. Гоце Делчев бр.29
  АПТЕКА ЏИ-АС  Ул. Борис Кидрич б.б ( кај паркот )
  АПТЕКА ЏИ-АС Ул. Борче Јованоски  бр.142
  АПТЕКА ФАРМЕД – М3  Ул. ЈНА бр.294
     
     
КИЧЕВО    
  АПТЕКА БРУНО 1 Ул. Александар Македонски бр.107 
  АПТЕКА БРУНО 2 Ул. Борис Кидрич б.б
  АПТЕКА АЛТЕА Ул. Маршал Тито б.б.
  АПТЕКА БЕЛ ЛЕК Ул. Маршал Тито бр.115
  АПТЕКА ЛИНОВА Ул. Александар Македонски бр.121 
  АПТЕКА ФАРМАЦО Ул.11-ти Септември бр.146-б
     
     
МАКЕДОНСКИ БРОД    
  АПТЕКА ФАРМА ЛЕК Македоски брод
     
     
СТРУГА    
  АПТЕКА ЕУРОФАРМ Ул.15-ти Корпус бр.2
  АПТЕКА БЕЛАДОНА Ул.Маршал Тито 2 ( до хотел Београд )
  АПТЕКА БЛЕДИ Ул. Маршал Тито б.б. ( до цр. Св.Ѓорѓија )
     
     
ОХРИД    
  АПТЕКА МЕРИ ФАРМ Бул. Македонски Просветители бр.9-а ( спроти судот )
  АПТЕКА ВИА ФАРМ 7 Ул. Марко Нестороски бр.164
  АПТЕКА ХЕРМЕС Ул. Булевар Туристичка лам.3 лок.1
  АПТЕКА ВИТЕЗДА Бул. Македонски Просветители бр.18 ( ТЦ Амам )
  АПТЕКА ГРАШНИЦА Ул. Гоце Делчев бр.171
  АПТЕКА ПЛАНТА Ул.7-ми Ноември 97 ( до О.У.Братство-Единство )
  АПТЕКА ЛИСА ФАРМ Ул.Гоце Делчев бр.252
     
     
ГЕВГЕЛИЈА    
  АПТЕКА ЕУРОФАРМ Ул. Маршал Тито бр.95 ( на Плоштад )
  АПТЕКА ФАРМАЦИЈА ПЛУС Ул. Слободан Митров Данко бр.55
     
     
БОГДАНЦИ    
  АПТЕКА БИОМЕНТ Ул. Маршал Тито б.б.
     
     
БИТОЛА    
  АПТЕКА РОСА ВИТА Ул. Моша Пијаде бр.11/13
  АПТЕКА ЕУРОФАРМ ЦЕНТАР Ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.1
  АПТЕКА ЕУРОФАРМ ВЕРО Ул. Игњат Атанасовски б.б.
  АПТЕКА ЕУРОФАРМ ШИРОК СОКАК Ул. Никола Тесла бр.34
  АПТЕКА ЕУРОФАРМ ГРОЗД Ул. Ѓуро Ѓаковиќ  ( зграда Грозд )
  ЕУРОФАРМ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА Ул. Партизанска б.б
  ЕУРОФАРМ КАМЕНИ МОСТ Ул. Солунска бр.234
  ЕУРОФАРМ ЛИНКЕСТИС Ул. Солунска б.б. ( позади Симпо )
  АПТЕКА ЕУРОФАРМ СТИВ НАУМОВ Ул. Пецо Божиновски бр.2 Влез 1
  АПТЕКА ЕУРОФАРМ СААТ КУЛА Ул. Цар Самоил бр.9
  АПТЕКА ЕУРОФАРМ ХЕРАКЛЕА Ул. Кланица бр.12/6
  АПТЕКА ВАСИЛЕВИ ИВА Ул. Цар Самоил бр.9
  АПТЕКА ЕУРОФАРМ АТ ПАЗАР Ул. Захарија Шумљанска бр.3 (Прилепска)
     
     
ПРИЛЕП    
  АПТЕКА ХЕРА Ул. Димо Нареднико бр.63
  АПТЕКА МЕНТА ФАРМ 1 Ул. Прилепски Бранители бр.190 (  кај факултетот )
  АПТЕКА МЕНТА ФАРМ 2 Ул. Александар Македонски бр.172
  АПТЕКА МЕНТА ФАРМ 3 с.Ропотово
  АПТЕКА МЕНТА ФАРМ 4 Ул.  Едвард Кардељ 8 с.Кривогаштани
  АПТЕКА МЕНТА ФАРМ 5 Ул.  Цар Самоил бр.37
  АПТЕКА СТЕВАНАЏИЈА Ул. Трајко Тарцан б.б. ( Во болницата )
  АПТЕКА ВИВА ФАРМ Ул. Борка Талески бр.58
     
     
СТРУМИЦА    
  АПТЕКА ЕУРОФАРМ 1 Ул. Маршал Тито б.б ( во првиот кружентек )
  АПТЕКА ЕУРОФАРМ 2 Ул. Маршал Тито б.б ( до комерцијална банка )
  АПТЕКА ЕУРОФАРМ 3 Ул. 8-ми Септември бр.112 ( Маршал Тито )
  АПТЕКА ЕЛИКСИР 1 Ул. Браќа Миладинови б.б. 
  АПТЕКА ЕЛИКСИР 2 Ул. Младинска бр.13
  АПТЕКА ЕЛИКСИР 3 Ул. Димитар Влахов бр.29 ( до општа болница )
  АПТЕКА МАРТИНИ Ул. Атанас Јанев бр.5
  АПТЕКА ЏИФЛИК Ул. Ката Поцкова бр.102
     
     
ШТИП    
  АПТЕКА ЕУРОФАРМ Ул. Ванчо Прке бр.50 ( во еднопосочната улица )
  АПТЕКА ЗДРАВЈЕ 1 Ул. Маршал Тито бр.16
  АПТЕКА ЗДРАВЈЕ 2 Ул. Маршал Тито б.б ( Во Т.Центар )
  АПТЕКА БИОФАРМ Ул. Сутјеска б.б.
  АПТЕКА ЕСКУЛАП Ул. Христијан Тодоровски Карпош бр.25
  АПТЕКА ДИЈАНА Ул. Кукуш бр.6
  АПТЕКА РАДО ЛЕК Ул. Сремски Фронт б.б.
     
     
ПРОБИШТИП    
  АПТЕКА ЕМА ФАРМ Ул. Јаким Стојковски бр.45
     
     
СВЕТИ НИКОЛЕ    
  АПТЕКА АЛЕКСАНДРА ФАРМ Ул. Септемвриска бр.4 ( Во близина на Стопанска Банка )
     
РАДОВИШ    
  АПТЕКА АМБРОЗИЈА Ул. Блаже Конески бр.4
     
     
НЕГОТИНО    
  АПТЕКА ПЕОНИЈА Ул. Маршал тито бр.150
  АПТЕКА БЕЛА ФАРМ 2 Ул. Ул. Ацо Хаџи Илов бр.8
  АПТЕКА БЕЛА ФАРМ 1 Ул.Маршал Тито бр.98
     
КАВАДАРЦИ    
  АПТЕКА ЕУРОФАРМ 1 Ул. 7-ми Септември бр.85
  АПТЕКА ЕУРОФАРМ 2 Ул. Браќа Хаџи-Тефови бр.2
  АПТЕКА СВ.ПАНТЕЈЛЕМОН Ул. Јна бр.40
  АПТЕКА ГЛОРИЈА Ул. Илинденска бр.115
  АПТЕКА БЕЛА ФАРМ Ул. Ѓуро Ѓаковиќ бр.2
     
     
КОЧАНИ    
  АПТЕКА ЕУРОФАРМ 1 Ул. ВМРО бр.8 ( Маршал Тито )
  АПТЕКА ЕУРОФАРМ 2 Ул.  Стево Теодосиевски бр.17/1-6
  АПТЕКА ИРИС 1 Ул. ВМРО бр.10 ( Маршал Тито )
  АПТЕКА ИРИС 3 Ул. Гоце Делчев бр.31 с.Тркање
  АПТЕКА ЛЕК ФАРМ Ул. Маршал Тито бр.15
     
     
ВИНИЦА    
  АПТЕКА АРКА Ул. Гоце Делчев бр.3
     
     
ВАЛАНДОВО    
  АПТЕКА ДИА ФАРМ Ул. Моша Пијаде б.б
     
     
ВЕЛЕС    
  АПТЕКА ЕУРОФАРМ ЦЕНТАР Ул. 8-ми Септември бр.56 ( Маршал Тито )
  АПТЕКА ЕУРОФАРМ 2 Ул. Алексо Демниевски бр.1 ( кај пошта )
  АПТЕКА ЕУРОФАРМ 3 Ул. 8-ми Септември бр.112 ( спроти стопанска )
  АПТЕКА ЕУРОФАРМ 4 Ул. Благој Ѓорев бр.88 ( пред касарна )
  АПТЕКА ЕУРОФАРМ 5 Ул. Благој Ѓорев бр.165 ( над касарната )
  АПТЕКА ЖИВА ФАРМ 1 Ул. Борис Трајковски бр.7 ( Ленинова )
  АПТЕКА ЖИВА ФАРМ 2 Ул.  8-ми Септември б.б. ( до Пеко )
  АПТЕКА ЖИВА ФАРМ 3 Ул.  Благој Ѓорев 37 ( до Театарот )
     
     
 

 

НОВАМЕД – ИНОВАТИВНОСТА НА ФАРМАЦЕВТСКАТА НАУКА
Со интегритет, доверба, веродостојност, стручност, реноме, транспарентност, одговорност, расположливост, компетентност, вештини и искуство …
 
admin-ajaxИновации – Создаваме вредности, професионализам и обезбедуваме висококвалитетни, оригинални, иновативни, ефикасни и пред се безбедни производи од реномирани светски производители со цел исполнување на барањата и очекувањата на здравствените работници и пациентите.
Стратегија – Стратегиската определба на професионалниот тим на Новамед, е да одговора на потребите и барањата на клиентите професионално, навремено, ефикасно и без одложување.
Работа – Професионалниот тим на Новамед, строго го почитува и се придржува кон Новамед правилникот и кодексот за работа и однесување. Исто така покажува оригиналност и нови стратегии во бизнис работата и дејствување.
Соработка – Професионалниот тим на Новамед постојано е во потрага по нови професионални бизнис соработки, за размена на искуства и идеи. Исто така им се заблагодарува на досегашните 200 ПЗУ Аптеки за довербата и искрената соработка.
Развој – Професионалниот тим на Новамед создава препознатлив бренд на успешна компанија со иновативни производи, со европски квалитет и професионални услуги.
Приоритет – Да се биде прв избор за сите пациенти. Број еден во ефикасното лекување, подобрување и заштита на општото здравје.

 

Сите производи на Новамед поседуват терапевтска предност за подобрување на психо-физичкото здравје и благосостојба на пациентите. Произведени се под строга контрола и во согласност со највисоките критериуми, барања и стандарди за квалитет “Добра производна пракса” (GMP).

Внимание !!! Информациите за производите дадени на интернет страницата се само краток опис за позитивните особини и нивниот благопријатен ефект за подобрување на здравјето. За стручно и професионално мислење консултирајте се со Вашиот лекар или фармацевт. Секогаш внимателно прочитајте го внатрешното упатство. Податоците на интернет страницата служат само за информирање. Истите не се наменети за промоција или рекламирање.