• YOU LOVE NOVAMED
 • 04/2022
 • FF SCIENCE GROUP

” НАУКА | ИНТЕЛИГЕНЦИЈА | ИНОВАЦИЈА ЗА ДОБРО ЗДРАВЈЕ ” – FF SCIENCE GROUP & NOVAMED  

#WhenYouNeedHealth          #КогаВиТребаЗдравје         #KurJuDuhetShëndet

 • The NOVAMED Company

 
  НОВАМЕД Е КОМПАНИЈА ЛИЦЕНЦИРАНА ЗА ПРОДАЖБА НА ГОЛЕМО СО ДОДАТОЦИ ВО ИСХРАНАТА, ДОДАТОЦИ ВО ИСХРАНАТА СО ИНОВАТИВНИ МЕТОДИ НА ПРОИЗВОДСТВО, ОРИГИНАЛНИ ПАТЕНТИРАНИ ПРОИЗВОДИ И ФАРМАЦЕВТСКИ ПРОИЗВОДИ ВО СОГЛАСНОСТ СО РЕЛЕВАНТНИТЕ ЗАКОНИ НА НАШАТА ДРЖАВА. КОМПАНИЈАТА НОВАМЕД Е ЕКСКЛУЗИВЕН УВОЗНИК И ДИСТРИБУТЕР НА ОРИГИНАЛНИ, ИНОВАТИВНИ, КВАЛИТЕТНИ, ЕФИКАСНИ И БЕЗБЕДНИ ПРОИЗВОДИ КОИ ИМАТ БЛАГОПРИЈАТЕН ЕФЕКТ И ПРИДОНЕСУВАТ ЗА ПОДОБРО ЗДРАВЈЕ.

 

  НОВАМЕД ДЕЛОВНА АКТИВНОСТ И ФУНКЦИОНАЛНОСТ :

 • ПРОИЗВОДИТЕЛИ СО СОВРЕМЕНИ ОБЈЕКТИ, ТЕХНОЛОГИЈА, ОПРЕМА И ПРОИЗВОДСТВО ВО СОГЛАСНОСТ СО СТАНДАРДИТЕ НА ДОБРА ПРОИЗВОДНА ПРАКСА (GMP ).
 • ПРОИЗВОДИ КОИ ГИ ИСПОЛНУВАТ КРИТЕРИУМИТЕ ЗА ИНОВАТИВНОСТ, ОРИГИНАЛНОСТ, ЕФИКАСНОСТ, БЕЗБЕДНОСТ И КВАЛИТЕТ.
 • ЕКСКЛУЗИВНИ ДЕЛОВНИ ДОГОВОРИ И УВОЗ НА ПРОИЗВОДИ ВО СОГЛАСНОСТ СО РЕЛЕВАНТНИТЕ ЗАКОНИ НА Р.М.
 • НОВАМЕД – ИНОВАТИВНОСТА НА ФАРМАЦЕВТСКАТА НАУКА – СО ИНТЕГРИТЕТ, ДОВЕРБА, ВЕРОДОСТОЈНОСТ, СТРУЧНОСТ, РЕНОМЕ, ТРАНСПАРЕНТНОСТ, ОДГОВОРНОСТ, РАСПОЛОЖЛИВОСТ, КОМПЕТЕНТНОСТ, ВЕШТИНИ И ИСКУСТВО.
 • ПРЕЗЕНТАЦИЈА НА СТРУЧНИ ИНФОРМАЦИИ ЗА ПРОИЗВОДИТЕ ДО СИТЕ ЗДРАВСТВЕНИ РАБОТНИЦИ ВО ДРЖАВНИТЕ И ПРИВАТНИТЕ ЗДРАВСТВЕНИ УСТАНОВИ.
 • ДОСТАПНОСТА НА ПРОИЗВОДИТЕ ЗА ПАЦИЕНТИ, ПРЕКУ СОРАБОТКИ СО ПРИВАТНИ ЗДРАВСТВЕНИ УСТАНОВИ – АПТЕКИ НИЗ СИТЕ ГРАДОВИ НА НАШАТА ДРЖАВА.
 • ПАЦИЕНТИТЕ НА ПРВО МЕСТО. КОРЕКТНИ ИНФОРМАЦИИ ЗА ПРОИЗВОДИТЕ, СЕ СО ЦЕЛ ДА СЕ ПОСТИГНЕ МАКСИМАЛНА ЕФИКАСНОСТ ЗА ПОДОБРО ЗДРАВЈЕ.
 

НОВАМЕД СО МАКСИМАЛНА КОРЕКТНОСТ И ПРОФЕСИОНАЛИЗАМ КОН ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ, БИЗНИС СОРАБОТНИЦИТЕ И ПАЦИЕНТИТЕ.

НОВАМЕД СО НОВИТЕТИ ЗА ПОДОБРО ЗДРАВЈЕ

ФУНКЦИОНАЛНОСТА НА ТЕЛОТО Е МЕЃУСЕБНА ИНТЕРКОНЕКЦИЈА НА РАЗЛИЧНИ ОРГАНИ КОИ СОЧИНУВАТ ЦЕЛИНА ОД МОРФОЛОШКИ, ФИЗИОЛОШКИ И ФУНКЦИОНАЛНО ПОВРЗАНИ ОРГАНСКИ СИСТЕМИ. ОДРЖУВАЊЕТО НА ЗДРАВИ ОРГАНИ Е ОД СУШТИНСКО ЗНАЧEЊЕ ЗА ПРАВИЛНО ФУНКЦИОНИРАЊЕ НА ЦЕЛИОТ ОРГАНИЗАМ, КОЈ Е НОСИТЕЛ НА ЖИВОТОТ. ЗАТОА НОВАМЕД СО НАУКА, ИНТЕЛИГЕНЦИЈА И ИНОВАЦИЈА ВИ ПОМАГА ДА ОДРЖУВАТЕ ЗДРАВИ ОРГАНИ И ЗДРАВ ОРГАНИЗАМ, ЗА ДОБРО ЗДРАВЈЕ. НОВАМЕД ВИ ПРЕДЛАГА ДОБРИ ПРОИЗВОДИ КОИ НАВИСТИНА ПОМАГАТ И ИМАТ БЛАГОПРИЈАТЕН ЕФЕКТ КАЈ РАЗНИ ПАТОФИЗИОЛОШКИ СОСТОЈБИ НА ОДРЕДЕН ОРГАН ИЛИ ОРГАНСКИ СИСТЕМ.

 ЧОВЕЧНОСТ Е ДА СЕ СТЕКНЕ ЗНАЕЊЕ И ДА СЕ ПРИМЕНИ МОЌТА НА НАУКА, ИНТЕЛИГЕНЦИЈА И ИНОВАЦИЈА ЗА ДОБРО / ПОДОБРО ЦЕЛОКУПНО ПСИХО-ФИЗИЧКО ЗДРАВЈЕ КАЈ ЛУЃЕТО. ДОДЕКА НИВНАТА ДОВЕРБА ЌЕ БИДЕ БЛАГОДАТ ЗА НАС. ЗА НАШАТА КОРЕКТНА, СТРУЧНА И ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕЛОВНА РАБОТА.  – FF SCIENCE GROUP & NOVAMED

We love our work          Ние ја сакаме нашата работа         Ne e duam punën tonë

НОВАМЕД - ИНОВАТИВНОСТА НА ФАРМАЦЕВТСКАТА НАУКА - Здравјето е дефинирано како состојба на целосна физичка, психичка и социјална благосостојба, а не само одсуство на болест. Здравјето зависи од нашите гени, начинот на живеење и здравството. Подобрување на здравјето е грижа за секој од нас. Следејќи ги последните научни достигнувања, иновации и потреби за подобрување на општото здравје, ние ви нудиме високо квалитетни, ефикасни и пред се безбедни производи.

ЗДРАВЈЕТО Е ДЕФИНИРАНО КАКО СОСТОЈБА НА ЦЕЛОСНА ФИЗИЧКА, ПСИХИЧКА И СОЦИЈАЛНА БЛАГОСОСТОЈБА, А НЕ САМО ОДСУСТВО НА БОЛЕСТ. ЗДРАВЈЕТО ЗАВИСИ ОД НАШИТЕ ГЕНИ, НАЧИНОТ НА ЖИВЕЕЊЕ И ЗДРАВСТВОТО. ПОДОБРУВАЊЕ НА ЗДРАВЈЕТО Е ГРИЖА ЗА СЕКОЈ ОД НАС. СЛЕДЕЈЌИ ГИ ПОСЛЕДНИТЕ НАУЧНИ ДОСТИГНУВАЊА, ИНОВАЦИИ И ПОТРЕБИ ЗА ПОДОБРУВАЊЕ НА ОПШТОТО ЗДРАВЈЕ, НИЕ ВИ НУДИМЕ ВИСОКО КВАЛИТЕТНИ, ЕФИКАСНИ И ПРЕД СЕ БЕЗБЕДНИ ПРОИЗВОДИ, ЗА ВАШЕ ПОДОБРО ЗДРАВЈЕ.

НОВАМЕД – НАУКА | ИНТЕЛИГЕНЦИЈА | ИНОВАЦИЈА

IN COLLABORATION WITH ” FF SCIENCE GROUP ”

НОВАМЕД - ДОПОЛНИТЕЛНИ ОФИЦИЈАЛНИ ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦИ

ЗНАЕЊЕТО Е ЗДРАВЈЕ, ЗНАЕЊЕТО Е ЛЕКОВИТА. | NJOHURIJA ËSHTË SHËNDET, NJOHURIJA ËSHTË BARNAVITA.

Ефективна комуникација значи успешна размена на мислења, знаења и идеи. / Komunikimi efektiv nënkupton shkëmbimin e suksesshëm të mendimeve, njohurive dhe ideve. – © 2023. All Rights Reserved. Powered by NOVAMED.

Главната цел на „Здравствена соба“ е размена на мислења или стекнување знаења за различни теми поврзани со здравјето. | Qëllimi kryesor i “Dhoma shëndetësore” është shkëmbimi i mendimeve ose fitimi i njohurive për tema të ndryshme që lidhen me shëndetin.

Здравствено прашање е збор што обично се изразува како барање за информации, а кое се очекува да биде дадено во форма на одговор како помош. | Pyetja shëndetsore është një fjalë e cila zakonisht shprehet si kërkesë për të dhëna, e cila pritet të jepet në formën e një përgjigje si ndihmë. – © 2023. All Rights Reserved. Powered by NOVAMED.

DIAGNOSIS.MK | ДЕФИНИЦИЈА НА БОЛЕСТА | PËRKUFIZIMI I SËMUNDJES

Дијагноза е точно утврдување или идентификација на болест, здравствена состојба или здравствен проблем. | Diagnoza është një përcaktim ose identifikim i saktë i një sëmundjeje, gjendjeje shëndetësore ose problemi shëndetësor. – © 2023. All Rights Reserved. Powered by NOVAMED.

МЕЃУНАРОДНА КЛАСИФИКАЦИЈА НА БОЛЕСТИ И СРОДНИ ЗДРАВСТВЕНИ ПРОБЛЕМИ, ДЕСЕТТА РЕВИЗИЈА (МКБ-10) CLASSIFICATIO INTERNATIONALIS DE MORBIS ET PROBLEMATIS SANITATIS, DECIMA REVISIO (CIM-10)

12000 дијагнози на македонски и латински јазик.

ВО ПРОЦЕС НА ИЗРАБОТКА...

THE NOVAMED COMPANY

 
 
 

НОВАМЕД – НАУКА | ИНТЕЛИГЕНЦИЈА | ИНОВАЦИЈА
Со интегритет, доверба, веродостојност, стручност, реноме, транспарентност, одговорност, расположливост, компетентност, вештини и искуство.

 
НОВАМЕД Е КОМПАНИЈА ЛИЦЕНЦИРАНА ЗА ПРОДАЖБА НА ГОЛЕМО СО ДОДАТОЦИ ВО ИСХРАНАТА, ДОДАТОЦИ ВО ИСХРАНАТА СО ИНОВАТИВНИ МЕТОДИ НА ПРОИЗВОДСТВО, ОРИГИНАЛНИ ПАТЕНТИРАНИ ПРОИЗВОДИ И ФАРМАЦЕВТСКИ ПРОИЗВОДИ ВО СОГЛАСНОСТ СО РЕЛЕВАНТНИТЕ ЗАКОНИ НА НАШАТА ДРЖАВА. КОМПАНИЈАТА НОВАМЕД Е ЕКСКЛУЗИВЕН УВОЗНИК И ДИСТРИБУТЕР НА ОРИГИНАЛНИ, ИНОВАТИВНИ, КВАЛИТЕТНИ, ЕФИКАСНИ И БЕЗБЕДНИ ПРОИЗВОДИ КОИ ИМАТ БЛАГОПРИЈАТЕН ЕФЕКТ И ПРИДОНЕСУВАТ ЗА ПОДОБРО ЗДРАВЈЕ.

НОВАМЕД

НОВАМЕД

Новамед е компанија лиценцирана за промет на големо со фармацевтски производи и додатоци во исхраната. Во согласност со релевантните закони на Република Македонија и деловните бизнис партнери.

НОВАМЕД AКТИВНОСТ

НОВАМЕД AКТИВНОСТ
 1. 1
  Иновации
  Создаваме вредности, професионализам и обезбедуваме висококвалитетни производи од реномирани светски производители со цел исполнување на барањата и очекувањата на здравствените работници и пациентите.
 2. 2
  Стратегија
  Стратегиската определба на целиот тим на Новамед , е да одговори на потребите и барањата на клиентите професионално, навремено, ефикасно и без одложување. .
 3. 3
  Развој
  Тимот на Новамед создава препознатлив бренд на успешна компанија со европски квалитет и услуги.
 4. 4
  Приоритет
  Да се биде прв избори за сите пациенти. Број еден во ефикасното лекување, подобрување и заштита на општото здравје.
Ние сме млади, енергични и амбициозни. И секогаш се стремиме да бидеме чекор понапред со интегритет, доверба, веродостојност, стручност и одговорност.

НОВАМЕД ПРОИЗВОДИ

НОВАМЕД ПРОИЗВОДИ

Сите производи на Новамед се оригинални, иновативни и квалитетни производи. Секој поседува благопријатен ефект за подобрување на здравјето. Се произведуват под строга контрола и во согласност со највисоките критериуми, барања и стандарди за квалитет “Добра производна пракса” (GMP).Прочитај повеќе →

РАБОТА & КАРИЕРА

РАБОТА & КАРИЕРА

Ангажирање на нов, млад, амбициозен и перспективен работен кадар со можност за напредок во кариерата. Коректно и фер вреднување, со одсуство на секаков тип на дискриминација. Инвестирање во нивно едуцирање и усовршување за да бидат спремни и стручно подготвени да одговорат на сите предизвиции почитувајќи го кодексот на етичко и бизнис однесување.Прочитај повеќе →

 
ПРОФЕСИОНАЛНИОТ ТИМ НА НОВАМЕД  ВИ СЕ ЗАБЛАГОДАРУВА ЗА ДОВЕРБАТА ВО НАШАТА ПРОФЕСИОНАЛНА РАБОТА И ВО НАШИТЕ ОРИГИНАЛНИ, ИНОВАТИВНИ, КВАЛИТЕТНИ, ЕФИКАСНИ И БЕЗБЕДНИ ПРОИЗВОДИ КОИ ИМАТ БЛАГОПРИЈАТЕН ЕФЕКТ И ПРИДОНЕСУВАТ ЗА ПОДОБРО ЗДРАВЈЕ.
 
 
admin-ajaxИновации – Создаваме вредности, професионализам и обезбедуваме висококвалитетни, оригинални, иновативни, ефикасни и пред се безбедни производи од реномирани светски производители се со цел исполнување на барањата и очекувањата на здравствените работници и пациентите.
Стратегија – Стратегиската определба на професионалниот тим на Новамед, е да одговора на потребите и барањата на клиентите професионално, навремено, ефикасно и без одложување.
Работа – Професионалниот тим на Новамед, строго го почитува и се придржува кон Новамед правилникот и кодексот за работа и однесување. Исто така покажува оригиналност и нови стратегии во бизнис работата и дејствување.
Соработка – Професионалниот тим на Новамед постојано е во потрага по нови професионални бизнис соработки, за размена на искуства и идеи. Исто така им се заблагодарува на досегашните 200 ПЗУ Аптеки за довербата и искрената соработка.
Развој – Професионалниот тим на Новамед создава препознатлив бренд на успешна компанија со иновативни производи, со европски квалитет и професионални услуги.
Приоритет – Да се биде прв избор за сите пациенти. Број еден во ефикасното лекување, подобрување и заштита на општото здравје.
Со Почит,
Од професионалниот тим на Новамед.
 

НОВАМЕД СОРАБОТНИЦИ - ПРИВАТНИ ЗДРАВСТВЕНИ УСТАНОВИ АПТЕКИ

 • НАШИ СОРАБОТНИЦИ – ПЗУ АПТЕКИ

 • ЕЛЕКТРОНСКА НАРАЧКА ЗА АПТЕКА

НОВАМЕД КАМПАЊИ ЗА ПОДОБРО ПСИХО-ФИЗИЧКО ЗДРАВЈЕ

НОВАМЕД КАМПАЊА
НОВАМЕД КАМПАЊА

“ ЗДРАВО СРЦЕ И АРТЕРИИ СО НОРМАЛНИ ВРЕДНОСТИ НА ХОЛЕСТЕРОЛ И ТРИГЛИЦЕРИДИ ВО КРВТА “ read more →

НОВАМЕД КАМПАЊА
НОВАМЕД КАМПАЊА

“ ДЕФИНИЦИИ ЗА МЕНТАЛНО И ЕМОЦИОНАЛНО ЗДРАВЈЕ “ read more →

НОВАМЕД КАМПАЊА
НОВАМЕД КАМПАЊА

“ЗАЉУБИ СЕ ВО... “ read more →

НОВАМЕД КАМПАЊА
НОВАМЕД КАМПАЊА

“ КОЈА Е ПРИКАЗНАТА “ read more →

НОВАМЕД БЛОГ 
” ЗДРАВЈЕТО Е СОСТОЈБА НА ЦЕЛОСНА ФИЗИЧКА, ПСИХИЧКА И СОЦИЈАЛНА БЛАГОСОСТОЈБА, А НЕ САМО ОДСУСТВО НА БОЛЕСТ. “

НОВАМЕД АДМИНИСТРАЦИЈА

КОНТАКТ АДМИНИСТРАЦИЈА: